fbpx

Aditíva 

Aditíva sú prímesy v pohonných látkach, ktoré pomáhajú zlepšiť ich antidetonančné, čistiace, mazacie, alebo antikorózne vlastnosti. Dôležitejšie však je, že samotným palivom môžete ochrániť jednotlivé časti motora, preto ich mnohí vodiči pridávajú pred tankovaním do nádrže. V našej ponuke nájdete kvalitné produkty od svetovej značky STP, ktoré pomáhajú optimalizovať výkon a otáčky motora, zlepšujú akceleráciu, znižujú spotrebu paliva a emisií. Sú vhodné pre benzínové aj naftové motory. Zlepšujú viskozitu oleja, čím zabezpečujú zachovanie mazacích vlastností, znižujú dymivosť a hlučnosť, zabezpečujú lepší štart studeného motora. Používaním výrobkov STP chránite motorový systém vášho auta, zlepšujete jeho jazdné vlastnosti a predlžujete jeho životnosť.

 • STP® Emissions Reducer je jednoduché riešenie, ktoré pomáha vozidlám splniť emisný test. Použitie STP® - funkcie a výhody: • Znižuje výfukové emisie • Čistí komponenty, ktoré ovplyvňujú emisie • Udržuje kľúčové komponenty palivového systému čisté • Šetrí palivo
 • STP® Emissions Reducer je jednoduché riešenie, ktoré pomáha vozidlám splniť emisný test. Použitie STP® - funkcie a výhody: • Znižuje výfukové emisie • Čistí komponenty, ktoré ovplyvňujú emisie • Udržuje kľúčové komponenty palivového systému čisté • Šetrí palivo
 • Systém Start-Stop je systém, ktorý poháňa motor, keď vozidlo stojí, aby sa znížila spotreba paliva a emisií. Ak je brzda uvoľnená alebo je spojka zapnutá a vodič je pripravený na opätovné posunutie, motor sa spustí. STP® Start-Stop Engine Cleaner je špeciálne vyvinutý na čistenie a ochranu kľúčových častí motora. Používanie STP® Start-Stop Engine Cleaner – funkcie a výhody: • Udržuje systém prívodu paliva čistý, aby sa zachoval výkon • Šetrí palivo • Znižuje emisie • Obsahuje technológiu Anti-Wear – proti opotrebovaniu kľúčových častí motora
 • Systém Start-Stop je systém, ktorý poháňa motor, keď vozidlo stojí, aby sa znížila spotreba paliva a emisií. Ak je brzda uvoľnená alebo je spojka zapnutá a vodič je pripravený na opätovné posunutie, motor sa spustí. STP® Start-Stop Engine Cleaner je špeciálne vyvinutý na čistenie a ochranu kľúčových častí motora. Používanie STP® Start-Stop Engine Cleaner - funkcie a výhody: • Udržuje systém prívodu paliva čistý, aby sa zachoval výkon • Šetrí palivo • Znižuje emisie • Obsahuje technológiu Anti-Wear - proti opotrebovaniu kľúčových častí motora
 • Aditívum do benzínu SUPER BENZIN ADITIV znižuje spotrebu o 5-7% vďaka obsiahnutej mazivostnej prísade. Ide o multifunkčnú prísadu do benzínu nielen pre všetky moderné motory s priamym vstrekovaním, ale aj pre staršie karburátorové motory, v ktorých rozpúšťa usadeniny a zaisťuje postupné vyčistenie karburátora a sacích ventilov. Protikorózny účinok zaisťuje ochranu palivového systému a udržuje maximálny výkon vášho motora.
 • Letná prísada do nafty SUPER DIESEL ADITIV zvyšuje cetánové číslo, a tým zlepšuje spaľovanie. Aditívum znižuje hlučnosť motora a skracuje studený štart. Multifunkčná prísada do motorovej nafty s protikoróznymi účinkami udržuje čistotu vstrekovacích dýz vrátane otvorov, a zabraňuje zanášaniu citlivých súčastí motora karbónovými nečistotami. Letné aditívum do nafty chráni palivové čerpadlo pred opotrebovaním potlačením penivosti paliva v celom palivovom systéme. SUPER DIESEL ADITIV ochráni váš motor pred negatívnymi účinkami biozložky, ktorá je povinnou zložkou každého paliva.
 • Zimné aditívum do nafty SUPER DIESEL ADITIV je multifunkčná prísada s protikoróznym účinkom. Predlžuje životnosť palivového systému vďaka ochrane palivového čerpadla a údržbe čistoty vstrekovacích dýz. Udržuje nízku spotrebu paliva a zlepšuje prevádzkovú pohotovosť vozidla v zimnom období zvýšením cetánu nafty. Zimné aditívum SUPER DIESEL ADITIV oproti letnej verzii obsahuje tzv. Depresant, ktorý znižuje bod tuhnutia a filtrovateľnosť nafty pri nízkych teplotách až o 5 ° C. Protipenivostné funkcie prísady potláča penenie paliva v celom palivovom systéme. SUPER DIESEL ADITIV ochráni váš motor pred negatívnymi účinkami biozložky, ktorá je povinnou zložkou každého paliva.
  • Čistič vstrekovania Benzín
  • čistí vstrekovacie dýzy a sacie ventily
  • optimalizuje výkon motora a akceleráciu
  • znižuje spotrebu paliva a emisie
  • vhodný aj pre motory s katalyzátorom
  • optimalizuje otáčky motora (kolísavé otáčky)
  • Čistič vstrekovania Diesel
  • obnovuje výkon a akceleráciu
  • odstraňuje karbónové usadeniny, nánosy a vodu v palivovom systéme
  • znižuje spotrebu paliva a emisie
  • vyrovnáva voľnobeh
  • vhodný do turbodieslov
  • Čistič filtra pevných častíc DPF
  • čistí zanesené filtre pevných častíc počas každodenného jazdenia
  • obnovuje činnosť DPF a životnosť motora bez manuálnej demontáže
  • znižuje emisie sadzí
  • znižuje spotrebu paliva
  • Kompletný čistič palivového systému Benzín
  • čistí a chráni palivový systém benzínových motorov
  • šetrí palivo, obnovuje výkon a zrýchlenie
  • znižuje emisie a dymivosť
  • zlepšuje štartovacie vlastnosti motora
  • Kompletný čistič palivového systému Diesel
  • čistí a chráni palivový systém dieselových motorov
  • šetrí palivo, obnovuje výkon a zrýchlenie
  • znižuje emisie a dymivosť
  • zlepšuje štartovacie vlastnosti motora