• Zastavuje vnútorné a vonkajšie úniky do veľkosti 0,9mm
  • Neupchá chladiaci systém
  • Zabraňuje ďalším únikom
  • Obsahuje leštiace prostriedky na udržanie čistoty systému
  • Zmenšuje škody spôsobené kavitáciou
  • Kompatibilné so všetkými nemrznúcimi zmesami