• Utesňuje trhliny až do 0,9 mm v celom chladiacom systéme
  • Eliminuje nízkotlakové dutiny spôsobené kavitáciou a obmedzuje vnútorné mikrovýbuchy
  • Obsahuje Bar´s Rhizex prášok