Neobyčajne pevné, priehľadné, univerzálne, tekuté kyanoakrylátové
lepidlo s patentovanou DIRECT STOP TECHNOLÓGIOU, ktorá zaisťuje spätné
nasatie sekundového lepidla. Lepidlo prestane vytekať z tuby ihneď po uvoľnení
tlaku na tubu. Vďaka tomu lepidlo nekvapká a zaisťuje 100% presnosť a dávkovanie.
Umožňuje precíznu aplikáciu a čisté použitie.