• Zimný čistič palivového systému s antigélom pre Dieselové motory
  • zabraňuje tvorbe kryštálov a zamŕzaniu palivového
    systému pomocou anti-gélu
  • zlepšuje výkon pri studenom štarte
    pomocou”Zlepšovača cetánového čísla”
  • znižuje emisie, koróziu, dym, hluk a spotrebu paliva