WYNN´S COOLING SYSTEM STOP LEAK

Utesňovač chladiaceho sytému

Zastavuje a predchádza úniku kvapaliny z chladiča a chladiaceho systému. Chráni systém pred koróziou a oxidáciou. Kompatibilný so všetkými nemrznúcimi zmesami a chladiacimi kvapalinami, taktiež s chladiacimi kvapalinami OAT (Organic Acid Technology). Neupcháva chladiaci systém. Nepoškodí gumové hadice, tesnenia ani iné komponenty systému. Pozor neslúži na opravu prasknutých alebo zlomených hadíc! Obsah fľašky postačuje pre chladiace systémy od 5 do 12 litrov.