• Zastaví únik kvapaliny z prevodovky
  • Obnovuje opotrebované a vysušené tesnenia
  • Je kompatibilný so všetkými prevodovými kvapalinami