• Znižuje výfukový dym
  • Zlepšuje viskozitu oleja
  • Zlepšuje kompresiu spaľovacej komory
  • Kompatibilný so všetkými motorovými olejmi